SPÓŁKA NOTOWANA NA NEW CONNECT         LISTED COMPANY ON STOCK EXCHANGE         SOCIETE NOTE EN BOURSSE         EMPRESA COTIZA EN BOLSA           BÖRSENNOTIERTEN GESELLSCHAFT          компании Включенный в список бирже

Get Adobe Flash player

STRATEGIA & FINANSE

  Wspomagamy w procesie opracowania planów strategicznych, rebrandingu formuły biznesu, zmierzających do budowy trwałej 
i identyfikowalnej wartości firmy na rynku.

  Doradztwo strategiczne to kompleksowe usługi dla firm i potencjalnych inwestorów, zorientowane na określenie optymalnej drogi rozwoju spośród możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych, skierowane na wzrost wartości firmy, analizy rynku, biznes plany, formułowanie możliwych i optymalnych struktur finansowania.

  Doradztwo finansowe to kompleksowe usługi dla firm i potencjalnych inwestorów obejmujące opracowanie szeroko rozumianych analiz finansowych uwzgledniających optymalizacje podatkowe, kosztowe, tworzenie budżetów i modelingu finansowego dla sprawozdawczości MIS dla każdego profilu działalności firmy.

Doradztwo finansowe to również:

1.       Organizacja finansowania (project financing)

2.       Koordynacja i organizacja Emisji Papierów Dłużnych i plasowanie ich na rynku

3.       Pozyskanie finansowania pomostowego

4.       Restrukturyzacje kapitałowe i finansowe

5.       Strategie właścicielskie

6.       Poszukiwanie wartości i wycena firm (pricing)