SPÓŁKA NOTOWANA NA NEW CONNECT         LISTED COMPANY ON STOCK EXCHANGE         SOCIETE NOTE EN BOURSSE         EMPRESA COTIZA EN BOLSA           BÖRSENNOTIERTEN GESELLSCHAFT          компании Включенный в список бирже

Get Adobe Flash player

INTERIM MANAGEMENT

 Twoja firma może być  obarczona ryzykiem, związanym z procesami organizacyjnymi. INTERIM MANAGEMENT pomoże Ci - to zarządzanie czasowe, polegające na zatrudnieniu w określonym celu i czasie wysoko wykwalifikowanego menedżera (Interim Manager) do rozwiązania złożonego problemu w firmie.

  Do Państwa dyspozycji przekażemy  menedżera do „zadań specjalnych”, który posiada wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w swojej branży i dziedzinie, w oparciu o swoją wiedzę, zaproponuje kierunki zmian w organizacji, przygotuje dokładny plan działania i stanie się odpowiedzialnym za jego realizację.

Nasza oferta uwzględnia następujące stanowiska:

1.     CEO - Prezes Zarządu

2.     CFO - Dyrektor Finansowy, Board Member - Członek Zarządu

3.     Chief Accountant, Główny Ksiegowy

4.     MS - Dyrektor ds. Sprzedaży/ Sales Manager

5.     CRD -Controling and Restructuring Director/Manager - Dyrektor/Menedżer ds. Controlingu I Restrukturyzacji

6.     DDM-Development Director/Manager - Dyrektor/Menedżer ds. Rozwoju

7.     PM-Project Director/Manager - Dyrektor/Menedżer ds. Projektów

8.     HR Director/Manager - Dyrektor/Menedżer ds. Zasobów Ludzkich

9.     CM-Change Management Manager / Menedżer ds. Zarządzania Zmianą

10.   PR Manager/  Menedżer ds. Komunikacji z Rynkiem

11.   LM-Logistic Manager/Menager do sp. Kominikacji I logistyki

  Interim Managerowie jako wynajęci do firmy rozwiążą twoje problemy z zakresu zarządzania w wielu obszarach działania firmy. Mając wieloletnie doświadczenie są strategami nastawionymi na rozwiązywanie problemów. Są ekspertami w swojej dziedzinie szybko, efektywnie
i obiektywnie  identyfikują  główne zagrożenia. Nie będąc uwikłani w wewnętrzne układy personalne skutecznie i szybko podejmują decyzje
i działania w sposób bardziej optymalny niż stały zespół zarządzający czy konsultant zewnętrzny.