SPÓŁKA NOTOWANA NA NEW CONNECT         LISTED COMPANY ON STOCK EXCHANGE         SOCIETE NOTE EN BOURSSE         EMPRESA COTIZA EN BOLSA           BÖRSENNOTIERTEN GESELLSCHAFT          компании Включенный в список бирже

Get Adobe Flash player

RESTRUKTURYZACJA & OPTYMALIZACJA

  Restrukturyzacja procesów biznesowych, dostosowanie modelu firmy do zmian w jej otoczeniu rynkowym, optymalizacja kosztowo-przychodowa, podatkowa i operacyjna. Audyty i przeglądy spółek. Wsparcie na każdym poziomie zainteresowania /Akcjonariusz, CEO, CFO, główny księgowy, kadra zarządzająca/ - doradztwo dopasowane indywidualnie na różnych poziomach szczegółowości i istotności.

  Restrukturyzacja procesów biznesowych
  Badanie kondycji finansowej, operacyjnej spółki, tworzenie nowej strategii procesów operacyjnych firmy lub przebudowa dotychczasowych, wprowadzenie procedur i zasad controlingu dla każdego obszaru działalności firmy, ocena struktur i kompetencji  zatrudnienia.

  Pomożemy Ci w Etatyzacja i planowaniu zatrudnienia, dokonamy oceny okresowej poprzez przeprowadzenie audytu personalnego, zaplanujemy:

1.       Model kompetencyjny

2.       Zarządzanie wynagrodzeniami

3.       Optymalizacja procesów HR

4.       Audyt organizacyjny

 

  Optymalizacja procesów biznesowych 
  Reorganizacja i optymalizacja ośrodków kosztowych, struktur organizacyjnych, złożonych procesów operacyjnych, optymalizacja podatkowa, optymalizacja struktury bilansu i przepływów pieniężnych