SPÓŁKA NOTOWANA NA NEW CONNECT         LISTED COMPANY ON STOCK EXCHANGE         SOCIETE NOTE EN BOURSSE         EMPRESA COTIZA EN BOLSA           BÖRSENNOTIERTEN GESELLSCHAFT          компании Включенный в список бирже

Get Adobe Flash player

Co nas wyróżnia

     Nie jesteśmy tuzinkową firmą doradczą. Powstaliśmy po to, aby osiągać założone wyniki podporządkowane oczekiwaniom naszych klientów. Wyróżniamy się spośród pozostałych doradców tym, że zawsze implementujemy w sposób skuteczny propozycje działań.

     Zaproponowane kierunki zmiany wdrażamy głównie jako menadżerowie czasowo oddelegowani do projektu lub wynajęci do firmy klienta. Gdy strategiczne zadanie lub strategiczna decyzja muszą zostać zrealizowane w praktyce, przejmujemy operatywną implementację projektu
w firmie.